Renovatio Trading

Gaze naturale, alegerea inteligenta a resursei tale energetice!

Industria energetica exploreaza alternative rentabile, iar gazul natural este una dintre ele, reprezentand solutia mai curata, economica si scalabila, eficienta pentru multiple utilizari. Iti oferim tarife accesibile, precum si posibilitatea gestionarii mai simple a costurilor cu energia electrica si gazele naturale prin pachetele noastre de furnizare.

 • Facturi clare si detaliate
 • Preturile noastre sunt transparente
 • Reprezentare in relatia cu distribuitorii
 • Nu este nevoie sa te deplasezi

Oferta standard

In cazul in care oferta noastra standard ti se potriveste, este perfect!
Pretul de contract este format din mai multe componente, astfel incat, in functie de adresa locului de consum, acesta poate varia.

Mai jos poti vedea pretul final al energiei tale.

 • Oferta pret de contract
 • Informatii contractuale

Zona Distrigaz Sud Retele

Pret gaze naturale Cost transport Tarif distributie
Categorie consum C1 165.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
30.24
lei/MWh
Categorie consum C2 160.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
28.49
lei/MWh
Categorie consum C3 155.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
27.16
lei/MWh
Categorie consum C4 150.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
20.94
lei/MWh

Zona Delgaz Grid

Pret gaze naturale Cost transport Tarif distributie
Categorie consum C1 165.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
30.10
lei/MWh
Categorie consum C2 160.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
28.44
lei/MWh
Categorie consum C3 155.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
26.07
lei/MWh
Categorie consum C4 150.00
lei/MWh
11.00
lei/MWh
24.10
lei/MWh

Pretul final de contract se calculeaza dupa formula:
PFC = PG + CT + TD

PG – Pretul gazelor naturale – valoare unitara care cuprinde marja de profit a furnizorului si toate costurile pentru achizitia gazelor naturale ca marfa, inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare in SNT si, dupa caz, costul de transport aferent gazelor naturale inmagazinate in depozitele subterane si costul aferent prestarii serviciilor de inmagazinare, precum si costurile de finantare;
CT – Costul de transport – valoare unitara care cuprinde costurile aferente serviciului de transport, cu exceptia celor incluse in "Pretul gazelor naturale", si eventualele costuri aferente echilibrarii comerciale;
TD – tarif reglementat de distributie;

Valoarea fiecarei componente a pretului final poate cunoaste modificari corespunzator cu valoarea ajustarilor introduse de ANRE, in situatiile in care apar modificari ale tarifelor reglementate care influenteaza formarea pretului.
Pretul final nu include acciza si TVA, componente ce se vor regasi pe factura de gaze naturale.

I. Datele de identificare ale ofertantului

RENOVATIO TRADING S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Soseaua Nordului 62D, Sector 1, telefon 021.318.20.10/11/12, fax 021.318.20.13, având C.I.F. RO 15638008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/10547/2003, cont de virament nr. RO96 RZBR 0000 0600 0688 3434, deschis la Raiffeisen Bank – Dorobanti, având calitatea de Furnizor .

II. Valabilitatea ofertei standard

Oferta este valabila in perioada 18.05.2021 – 30.06.2021.

III. Categoria si tipul de client final care poate opta pentru oferta standard

Oferta se adreseaza consumatorilor noncasnici, de categorie C1, C2, C3 si C4.

IV. Descrierea serviciilor oferite

Oferta cuprinde pretul gazelor naturale si tarifele reglementate pentru serviciile de transport si distributie. Preturile finale se pot modifica in functie de schimbarile tarifelor reglementate aprobate de catre A.N.R.E. Pretul gazelor naturale ramane fix pana la 30.09.2021.

V. Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii

Contravaloarea integrala a gazelor naturale livrate, a serviciilor de distributie si transport, a taxelor si accizelor calculate conform legislatiei in vigoare, va fi facturata si transmisa clientului cel mai tarziu pana in data de 15 a lunii care urmeaza celei de livrare.

Facturile sunt scadente in termen de 20 de zile de la terminarea lunii de livrare.

Plata se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data inscrisa in ordinul de plata, vizat de banca.

VI. Modul de transmitere a facturii

Clientul poate opta pentru transmiterea facturii lunare, prin posta sau electronic, la adresa mentionata de catre acesta in contractul de furnizare.

VII. Durata contractului; conditii

Durata contractului este de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

Contractul poate fi prelungit in mod tacit pentru o perioada egala cu cea prevazuta initial, daca niciuna dintre parti nu isi manifesta intentia de a inceta contractul.

VIII. Modalitatea de acceptare a ofertei standard

Prezenta oferta de furnizare gaze naturale poate fi acceptata de catre client printr-una din urmatoarele modalitati:

IX. Documentele minim necesare pentru incheierea contractului

 • Copie CUI/CIF (dupa caz);
 • Copie Act de proprietate/spatiu (dupa caz);
 • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la destinatia spatiului si a utilizarii gazului;
 • Acord acces la sistemul de distributie (dupa caz).

Intrarea in vigoare a contractului de funizare a gazelor naturale, este supusa indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:

 • denuntarea unilaterala / incetarea contractului anterior;
 • contractul de furnizare a gazelor naturale este agreat, semnat, stampilat si comunicat intre Parti.
Navigheaza la inceputul paginii