Renovatio Trading

Gaze naturale, alegerea inteligenta a resursei tale energetice!

Industria energetica exploreaza alternative rentabile, iar gazul natural este una dintre ele, reprezentand solutia mai curata, economica si scalabila, eficienta pentru multiple utilizari. Iti oferim tarife accesibile, precum si posibilitatea gestionarii mai simple a costurilor cu energia electrica si gazele naturale prin pachetele noastre de furnizare.

 • Facturi clare si detaliate
 • Preturile noastre sunt transparente
 • Reprezentare in relatia cu distribuitorii
 • Nu este nevoie sa te deplasezi

Oferta standard

In cazul in care oferta noastra standard ti se potriveste, este perfect!
Pretul de contract este format din mai multe componente, astfel incat, in functie de adresa locului de consum, acesta poate varia.

Mai jos poti vedea pretul final al energiei tale.

 • Oferta pret de contract
 • Informatii contractuale

Zona Distrigaz Sud Retele

Pret gaze naturale Cost transport Tarif distributie Pret final fara TVA Pret final cu TVA
Categorie consum C1 242.628
lei/MWh
15.0
lei/MWh
49.08
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh
Categorie consum C2 245.478
lei/MWh
15.0
lei/MWh
46.23
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh
Categorie consum C3 247.648
lei/MWh
15.0
lei/MWh
44.06
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh
Categorie consum C4 257.709
lei/MWh
15.0
lei/MWh
34.00
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh

Zona Delgaz Grid

Pret gaze naturale Cost transport Tarif distributie Pret final fara TVA Pret final cu TVA
Categorie consum C1 238.928
lei/MWh
15.0
lei/MWh
52.78
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh
Categorie consum C2 241.848
lei/MWh
15.0
lei/MWh
49.86
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh
Categorie consum C3 245.998
lei/MWh
15.0
lei/MWh
45.71
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh
Categorie consum C4 249.439
lei/MWh
15.0
lei/MWh
42.27
lei/MWh
310.92
lei/MWh
370
lei/MWh


Prezenta oferta este conditionata de existenta cantitatilor de [energie electrica/gaze naturale] disponibile pentru contractare.

Pretul final de contract se calculeaza dupa formula:
PFC = PG + TT + TD

PG – Pretul gazelor naturale – valoare unitara care cuprinde marja de profit a furnizorului şi toate costurile pentru achiziţia gazelor naturale;
TT – Costul de transport – valoare unitara care cuprinde costurile aferente serviciului de transport, cu exceptia celor incluse în "Pretul gazelor naturale", si eventualele costuri aferente echilibrarii comerciale;
- inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT si, dupa caz, costul de transport aferent gazelor naturale inmagazinate in depozitele subterane si costul aferent prestarii serviciilor de inmagazinare, precum si costurile de finantare; TD – tarif reglementat de distributie;

Valoarea fiecarei componente a pretului final poate cunoaste modificari corespunzator cu valoarea ajustarilor introduse de ANRE, in situatiile in care apar modificari ale tarifelor reglementate care influenteaza formarea pretului.
Pretul final nu include acciza si TVA, componente ce se vor regasi pe factura de gaze naturale.

I. Datele de identificare ale ofertantului

RENOVATIO TRADING S.R.L., o societate cu raspundere limitata cu sediul social in Bucuresti, Sos. Soseaua Nordului, nr. 62D, etaj 5, sect. 1, cod postal 014104, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10547/2003, C.U.I. RO15638008, cont bancar RO04OTPV0000000000735476, denominat in lei, deschis la OTP Bank S.A., titular al licentei de furnizare gaze naturale A.N.R.E. nr. 1975/ 03.09.2014, tel. 021-318.20.10/11/12, fax. 021-318.20.13, e-mail: [email protected], reprezentata prin administrator persoana juridica RES Terranet Holding S.R.L., o societate cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nordului nr. 62D, etaj 6, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/6620/2022, C.U.I. 45930046, reprezentata prin domnul Aurel Florin ARION, in calitate de reprezentant permanent persoana fizica a administratorului RES Terranet Holding S.R.L. .

II. Valabilitatea ofertei standard

Oferta este valabila pana la 30.09.2024.

III. Categoria si tipul de client final care poate opta pentru oferta standard

Oferta se adreseaza consumatorilor noncasnici, de categorie C1, C2, C3 si C4.

IV. Descrierea serviciilor oferite

Oferta cuprinde pretul gazelor naturale si tarifele reglementate pentru serviciile de transport si distributie. Preturile finale se pot modifica in functie de schimbarile tarifelor reglementate aprobate de catre A.N.R.E.

V. Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii

Contravaloarea integrala a gazelor naturale livrate, a serviciilor de distributie si transport, a taxelor si accizelor calculate conform legislatiei in vigoare, va fi facturata si transmisa clientului cel mai tarziu pana in data de 15 a lunii care urmeaza celei de livrare.

Facturile sunt scadente in termen de 30 de zile de la terminarea lunii de livrare.

Plata se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar, obligatia in cauza considerandu-se indeplinita la data inscrisa in ordinul de plata, vizat de banca.

VI. Modul de transmitere a facturii

Clientul poate opta pentru transmiterea facturii lunare, prin posta sau electronic, la adresa mentionata de catre acesta in contractul de furnizare.

VII. Durata contractului; conditii

Durata contractului este de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

Contractul poate fi prelungit in mod tacit pentru o perioada egala cu cea prevazuta initial, daca niciuna dintre parti nu isi manifesta intentia de a inceta contractul.

VIII. Modalitatea de acceptare a ofertei standard

Prezenta oferta de furnizare gaze naturale poate fi acceptata de catre client printr-una din urmatoarele modalitati:

 • Telefonic la 0213182010/11/12;
 • Prin fax la 0213182013;
 • Prin e-mail la [email protected].

IX. Documentele minim necesare pentru incheierea contractului

 • Istoricul consumului de gaze naturale realizat pe ultimele 12 luni , defalcat pe fiecare luna calendaristica si fiecare loc de consum
 • Certificat constatator emis de Registrul Comertului (nu mai vechi de 30 de zile ), din care sa rezulte statutul juridic al Clientului si reprezentantii autorizati ai acestuia
 • Copie a ultimei facturi emise cu privire la consumul de gaze naturale
 • Declaratia pe propria raspundere a Clientului
  (i) privind detinerea unui drept locativ , cu precizarea calitatii sale;
  (ii) privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiile aferente Locurilor de consum
 • Acordul Clientului exprimat prin cererea de incheiere a Contractului de furnizare (formular disponibil laadresa web https://www.renovatiotrading.ro/index.php/oferta personalizata)
 • Indexul contorului de gaze naturale inregistrat la data contractarii poza contor cu indexul autocitit

Intrarea in vigoare a contractului de funizare a gazelor naturale, este supusa indeplinirii urmatoarelor conditii cumulative:

 • denuntarea unilaterala / incetarea contractului anterior;
 • contractul de furnizare a gazelor naturale este agreat, semnat, stampilat si comunicat intre Parti.
Navigheaza la inceputul paginii