Renovatio Trading

Energie pentru
afacerea ta

Afacerea ta are nevoie de stabilitate, iar noi stim ca o previzionare corecta a costurilor utilitatilor este foarte importanta pentru orice manager. De aceea, oferim solutii personalizate pentru afaceri diferite. Adaptarea ofertei de furnizare in functie de profilul de consum reprezinta un avantaj pentru ambele parti implicate, iar consilierii nostri B2B sunt in permanenta la dispozitia ta.

Business 2
Business 1
Business 1 for mobile devices
Business 4
Business 3

Ia-ti energia de la
Renovatio Trading

Modul de lucru flexibil, predictibilitatea si stabilitatea preturilor, precum si reprezentarea in relatia cu distribuitorii de electricitate, recomanda compania noastra ca partener de incredere al afacerii tale.

 • Fara taxe de reziliere
 • Fara intreruperi in furnizare
 • Fara deplasari inutile

Oferta standard

In cazul in care oferta noastra standard ti se potriveste, este perfect!
Pretul de contract este format din mai multe componente, astfel incat, in functie de adresa locului de consum, acesta poate varia.

Mai jos poti vedea pretul final al energiei tale.

Conform L. Nr. 357/13.12.2022 Publicată în M.Of. Nr. 1.198/13.12.2022

Art. 1 - (1)*) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

 • c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori:
  1. (i) întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;
  2. (ii) operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
  3. (iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
  4. (iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
  5. (v) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale;
 • d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale;
 • e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;
 • g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a) - e).
 • Oferta pret de contract
 • Tarife reglementate
 • Informatii contractuale
Categorie de consum (MWh/an):
Nivel tensiune:
D.E.E.R. MUNTENIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA SUD E-Distribuție Dobrogea S.A E-Distribuție Banat S.A E-Distribuție Muntenia S.A. Delgaz Grid – S.A Distribuție Energie Oltenia S.A
D.E.E.R. MUNTENIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA SUD E-Distribuție Dobrogea S.A E-Distribuție Banat S.A E-Distribuție Muntenia S.A. Delgaz Grid – S.A Distribuție Energie Oltenia S.A
D.E.E.R. MUNTENIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA SUD E-Distribuție Dobrogea S.A E-Distribuție Banat S.A E-Distribuție Muntenia S.A. Delgaz Grid – S.A Distribuție Energie Oltenia S.A

Tarif total Distributie MT = IT + MT
Tarif total Distributie JT = IT + MT + JT

D.E.E.R. MUNTENIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA SUD E-Distribuție Dobrogea S.A E-Distribuție Banat S.A E-Distribuție Muntenia S.A. Delgaz Grid – S.A Distribuție Energie Oltenia S.A

Tarif total reglementat IT = IT + TG + TL + SS
Tarif total reglementat MT = Total MT + TG + TL + SS
Tarif total reglementat JT = Total JT + TG + TL + SS

D.E.E.R. MUNTENIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA NORD D.E.E.R. TRANSILVANIA SUD E-Distribuție Dobrogea S.A E-Distribuție Banat S.A E-Distribuție Muntenia S.A. Delgaz Grid – S.A Distribuție Energie Oltenia S.A

I. Datele de identificare ale ofertantului

RENOVATIO TRADING S.R.L, cu sediul în Bucureşti , Soseaua Nordului 62D, Sector 1, telefon 021.318.20.10/11/12, fax 021.318.20.13, având C.I.F. RO 15638008, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/10547/2003, având calitatea de Furnizor.

II. Valabilitatea ofertei standard

Oferta este valabila pana la data de 31.12.2024.

Prezenta oferta este conditionata de existenta cantitatilor de energie electrica disponibile pentru contractare.

III. Categoria si tipul de client final care poate opta pentru oferta standard

Oferta se adreseaza consumatorilor noncasnici.

IV. Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii

In avans, reprezentand 100% din contravaloarea cantitatii de energie contractata pentru Luna de consum la care se refera, platibila cel mai tarziu in ultima Zi lucratoare a lunii calendaristice care precede Luna de consum la care se refera Dupa finalul fiecarei Luni de consum, in primele 15 zile ale lunii urmatoare Furnizorul va proceda la regularizarea obligatiilor de plata ale Clientului, determinate pe baza datelor de consum furnizate de catre Client autocitire sau Operatorul de distributie dupa caz) Sumele suplimentare achitate de Client vor fi alocate obligatiilor de plata pentru urmatoarea Luna de consum iar eventualele obligatii de plata suplimentare aferente consumului efectiv de energie electrica aferent Lunii de consum, precum si diferenta dintre suma suplimentara achitata de Client inregistrata in sold) si contravaloarea cantitatii de energie contractata pentru

Luna de consum urmatoare vor fi achitate de Client in termen de 10 ( zile calendaristice de la data comunicarii de catre Furnizor a facturii de regularizare respective.

Plata se efectueaza in ordinea scadentelor, prin virament bancar, obligatia in cauza considerandu se indeplinita la data inscrisa in ordinul de plata, vizat de banca.

V. Modul de transmitere a facturii

Factura lunara va fi transmisa electronic clientului, la adresa de e mail mentionata de catre acesta. In cazul in care doreste , cumparatorul poate opta pentru o alta modalitate de transmitere a facturii.

VI. Durata contractului; conditii

Durata contractului este de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

VII. Modalitatea de acceptare a ofertei standard

Prezenta oferta de furnizare energie electrica poate fi acceptata de catre cumparator p rin e mail la [email protected]

VIII. Documentele minim necesare pentru incheierea contractului

 • Acordul expres pentru inchierea contractului , exprimat in scris;
 • Copia certificatului de inregistrare;
 • Declaratie pe propria raspundere privind dreptul locativ/de folosinta asupra locului de consum;
 • Declaratie pe propria raspundere si solicitare pentru aplicarea plafonarii preturilor la energia electrica;
Navigheaza la inceputul paginii