INFORMATII PUBLICE OBLIGATORII

Actul normativ Informatia de afisat De la data
Ordin ANRE nr. 177 din 16.12.2015, art. 15 alin.(1) Procedura privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea 31.12.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:04:07 Continutul actului normativ este prezentat si la sectiunea Legislatie
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.4 alin.(1) lit.a) Conditiile generale pentru asigurarea furnizarii energiei electrice 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 15:35:31 Incepand cu 01.01.2016
2016-06-13 11:06:47 Consumatorii casnici
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.4 alin.(1) lit.b) Ofertele-tip definite pe fiecare categorie de client final, conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:26:36 Pentru consumatorii casnici
2016-06-13 11:12:54 Consumatori noncasnici
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.4 alin.(1) lit.c) Lista cu informatiile/documentele pe care solicitantul trebuie sa le puna la dispozitia furnizorului pentru elaborarea unei oferte personalizate 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:26:12 Pentru consumatorii casnici
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.18 alin.(3) Valorile indicatorilor de performanta generali pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, centralizate semestrial si anual, incepand cu anul 2015 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2017-08-17 17:26:03 trimestrul II 2017
2017-05-11 16:38:14 trimestrul I 2017
2016-07-27 16:47:25 2016
2016-06-13 09:35:18 2015 - valori anuale
Ordin ANRE nr.118 din 17.07.2015, art.18 alin.(3) Valorile indicatorilor statistici generali pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, centralizate semestrial si anual, incepand cu anul 2015 28.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2017-01-31 17:16:18 2016 Semestrul II
2016-07-27 16:53:38 2016
2016-06-13 09:35:55 2015 - valori anuale
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.10, alin.(1) Pagina proprie de internet 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-03 11:06:05 www.renovatiotrading.ro - pagina generala a companiei
2016-08-03 11:00:27 pentru consumatorii casnici
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.11 Lista principalelor acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 07:49:32 Pagina verificata zilnic si actualizata in momentul aparitiei unui nou act normativ
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.12 Mentiunea expresa ca procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe. 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.a Drepturile si obligatiile clientilor finali 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.b Preturile si tipurile de tarife practicate 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.C Modalitatile de masurare, facturare, continutul facturii si mijloacele de plata 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.d Principalele clauze ale contractului de furnizare 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.e Principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata contractului, conditiile de reinnoire si renuntare la servicii, denuntarea unilaterala a contractului 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.f Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a plangerilor clientilor finali 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.g Procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:59:12 in cazul furnizarii gazelor naturale
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.h Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neintelegerilor precontractuale 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.i Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.j Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru clientii finali 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 17:18:20 Lista actelor normative actualizata
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.6, lit.k Alte informatii de interes pentru clientii finali, inclusiv cele privind eficienta energetica prevazute la art. 11 alin. (5) lit. d) pct. (ii) ?i (iii) si lit. f) din Legea privind eficienta energetica nr. 121/2014 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.96 din 25.06.2015, art.9 Materialele informative elaborate de ANRE 06.07.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 17:14:07 Pliant pentru consumatorii noncasnici
2016-06-13 17:13:47 Pliant pentru consumatorii noncasnici
Ordin ANRE nr.16/2015 art.2 alin (2) lit.a) Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-14 13:08:37 Afisare inclusa si in sectiunea legislatie
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.9 Formularul de inregistrare a plangerii 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-05 12:24:42 Clientul va tipari acest formular, il va completa si semna, si il va transmite furnizorului
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.23 alin. (2) Raportul privind activitatea de solutionare a plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-08 15:07:16 Anexa 5 - semestrul I - 2016
2016-08-08 15:06:42 Anexa 4 - semestrul I - 2016
2016-08-08 15:06:19 Anexa 3 - semestrul I - 2016
2016-08-08 15:05:52 Anexa 5 - semestrul II - 2015
2016-08-08 15:05:27 Anexa 4 - semestrul II - 2015
2016-08-08 15:05:04 Anexa 3 - semestrul II - 2015
2016-08-08 15:04:40 Anexa 5 - semestrul I - 2015
2016-08-08 15:04:15 Anexa 4 - semestrul I - 2015
2016-08-08 15:03:41 Anexa 3 - semestrul I - 2015
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.a) Denumirea, adresa si programul de lucru ale compartimentului responsabil cu primirea si inregistrarea plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-05 14:06:09

Preluarea plangerilor clien?ilor finali se face de catre compartimentul responsabil al

S.C. Renovatio Trading S.R.L., conform urmatorului program de lucru:

 

 • - Punctul unic de contact:
  Bucuresti, Sector 1, Str. A.P. Cehov, nr. 2, Et. 5
  Orar: Luni pana Vineri, între orele 09:00-17:00
 • - Primirea plangerilor se poate face prin intermediul adresei e-mail: office @ renovatiotrading . ro, la telefon 021-318.20.10/11/12 si /fax: 021-318.20.13 sau prin intermediul formularului on-line
 • - Programul audientelor este:
  In fiecare zi lucratoare de Luni în intervalul orar 15:00-16:00
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.b) Numere de telefon/fax, adrese de e-mail dedicate primirii plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-05 14:37:15

Plangerile consumatorilor se preiau la:

 • telefon: 021-318.20.10/11/12
 • fax: 021-318.20.13
 • email general: office @ renovatiotrading . ro
 • email pentru consumatorii casnici: reclamatii @ casnici . renovatiotrading . ro
 • email pentru consumatorii noncasnici: reclamatii @ noncasnici . renovatiotrading . ro
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.c) Programul audientelor, prezentat sub forma: nume, prenume, functie, zi si interval orar 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-08 15:55:20 Program audiente director general
2016-08-08 15:54:58 Program de lucru
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.e) Procedura interna privind solutionarea plangerilor de la clientii finali armonizata procedura-cadru 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.f) Categoriile de plangeri cu indicarea, pentru fiecare categorie, a termenului legal pentru depunere (daca este cazul) si a termenului legal de solutionare 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-08 15:53:42 Conform documentului alaturat
2016-08-05 14:32:34
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.g) Dreptul clientului final de a apela la ANRE, cu precizarea datelor de contact ale ANRE 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-05 14:47:03

Consumatorul are dreptul de a apela oricand la: Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA
Tel: 021-327.81.74 ; 021-327.81.00
Fax: 021-312.43.65
E-mail: anre@anre.ro

Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.h) Dreptul clientului final de a apela la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a plangerilor 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-05 15:00:53
Ordin ANRE nr.16/2015 Procedura art.7 lit.i) Dreptul clientului final de a se adresa instantei judecatoresti competente 18.05.2015
Data publicarii Denumirea INFO
2016-08-05 15:01:29
Ordinul ANRE nr.106 din 22.10.2014, art.3 alin.(2) Copia contractului de vanzare-cumparare a gazelor naturale, inainte de incheierea sau confirmarea incheierii acestuia. 27.11.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:53:30 Pentru consumatorii noncasnici
Ordinul ANRE nr.106 din 22.10.2014, art.4 alin.(3) lit.a) Oferte-tip pentru categoriile de clienti finali aflati in portofoliul propriu, care se incadreaz? in categoriile A1-A2 si B1-B4. 27.11.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 12:01:54 Pentru consumatorii noncasnici
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.21, alin (4) Conditii generale pentru furnizarea energiei electrice 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:06:04 Pentru consumatorii casnici
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.63, alin (1) Oferte-tip pe categorii de clienti finali 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 11:14:11 Pentru consumatorii casnici
2016-06-13 11:11:38 Pentru consumatorii noncasnici
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.70 Formularul online pentru analiza comparativa a valorii facturii si a pretului mediu de vanzare a energiei electrice pentru un consum dat 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.76, alin.2 Linia telefonica dedicata, gratuita, care inregistreaza atat data transmiterii, cat si continutul mesajului continand datele autocitirii 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 14:55:30 0800460400
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.a Link la pagina web cu acces parolat, gratuit, in timp real si securizat, la datele proprii privind continutul facturii, istoricul de consum, istoricul platilor si, daca este cazul, al celorlalte sume datorate 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.b Link catre pagina web unde se poate face transmiterea indexului autocitit de catre consumator 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.c Link catre pagina web care afiseaza comparatia dintre consumul mediu zilnic din intervalul de facturare curent, consumul mediu zilnic din intervalul de facturare similar din anul precedent si consumul mediu zilnic din anul precedent, preferabil in forma grafica 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.91, alin.(1), lit.d Link catre pagina web care contine facilitati de inregistrare si de gestionare a solicitarilor si reclamatiilor 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.64 din 14.07.2014, art.92 Informatii pe pagina proprie de internet cu privire la orice modificare a preturilor/tarifelor 14.07.2014
Data publicarii Denumirea INFO
2016-07-15 15:53:58 Informare modificare tarife Tg si Tl
2016-06-13 14:54:08 Istoricul tarifelor de distributie
2016-06-13 14:53:35 Lista actualizata a tarifelor de transport
2016-06-13 11:56:06 Modificarea tarifelor de distributie - 2016
Ordin ANRE nr.1 din 07.01.2010, art.20 alin (2) Valorile indicatorilor de performanta a serviciului de furnizare, pe categorii de consumatori (total, casnici, necasnici mici si necasnici mari) 26.01.2010
Data publicarii Denumirea INFO
2016-06-13 09:44:15 2014 - Indicatori statistici
2016-06-13 09:43:54 2014 - Indicatori de performanta
2016-06-13 09:43:32 2013 - Indicatori statistici
2016-06-13 09:43:11 2013 - Indicatori performnata
2016-06-13 09:42:51 2012 - Indicatori statistici
2016-06-13 09:42:33 2012 - Indicatori de performanta
2016-06-13 09:41:14 2011 - Indicatori statistici
2016-06-13 09:40:56 2011 - Indicatori de performanta
2016-06-13 09:40:36 2010 - Indicatori statistici
2016-06-13 09:40:17 2010 - Indicatori de performanta
2016-06-13 09:39:59 2010 - Indicatori de performanta
Ordin ANRE nr.69 din 02.07.2009, art.22 din Regulament Eticheta energiei electrice aferenta ultimei perioade de referinta pentru etichetare incheiate 03.09.2009
Data publicarii Denumirea INFO
2017-06-08 13:34:48 2016
2016-06-13 15:33:28 2015
2016-06-13 15:33:14 2014
2016-06-13 15:32:58 2013
2016-06-13 15:32:44 2012
2016-06-13 15:32:33 2011
2016-06-13 15:32:20 2010
Ordin ANRE nr.37 din 01.10.2007, art.14 alin (2) lit.b) Sinteza indicatori de performanta garantati 10.11.2007
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita
Ordin ANRE nr.37 din 01.10.2007, art.14 alin (2) lit.b) Sinteza reclamatii inregistrate in domeniul furnizarii gazelor naturale 10.11.2007
Data publicarii Denumirea INFO
Obligatie neindeplinita